Սեքաոպաթոլոգիական կաբինետի հիմնական այցելուների մեծամասնությունը արական սեռի ներկայացուցիչներն են: Տղամարդկանց հիմնական խնդիրը՝ էլեկտիլ դիսֆունկցիան և վաղաժամ սերմնաժայթքումը:
Այսօրվա դրությամբ այդ երկու հարցն էլ կարգավորվում է բժիշկների և հիվանդների համագործակցության արդյունքում: Կանանց հիմնական խնդիրն են ՝ վագինիզմը և կոյտոֆոբիաները , որոնք նույնպես բուժման ենթակա են: Կանաց և տղամարդկանց մոտ պատճառ կարող են հանդիսանալ ՝ էկոլոգիական , սոցիոլոգիական և հոգեբանական խնդիրները:
Այս հարցերը կարելի է կառավարել և հասնել լավագույն արդյունքների <<Թիվ 2 Բուժմիավորում>> ՓԲԸ-ի սեքսապաթալոգիայի կաբինետ:

Երվանդ Պարսամի Մինասյան

Երվանդ Պարսամի Մինասյան

բժիշկ-սեքսապաթոլոգ
Սամվել Կորյունի Վահանյան

Սամվել Կորյունի Վահանյան

բժիշկ-սեքսապաթոլոգ