Հաստատում եմ՝
«Թիվ 2 Բուժմիավորում» ՓԲԸ-ի
գլխավոր տնօրեն՝ Խաչատրյան Տ. Վ.

 

 

Վճարովի ծառայությունների գնացուցակ

առ. 01.06.18թ. դրությամբ

 

հ/հ Ծառայության տեսակը գինը
/հազ. դրամ/

Ախտորոշիչ ծառայություն

1 Բուժում նյարդաբանական բաժանմունքում /մինչև 2 շաբաթ/ 270000
2 Բուժում նյարդաբանական բաժանմունքում /մինչև 2 շաբաթ/, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի 150000
3 Ցերեկային ստացիոնար  թերապևտ և նյարդ. բուժում 120000
4 Բուժում թերապևտիկ բաժանմունքում /մինչև 2 շաբաթ/ 270000
5 Բուժում թերապևտիկ բաժանմունքում /մինչև 2 շաբաթ/, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի 140000
6 Հիպերտոնիկ կրիզի բուժում /1-ին օրը/ առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի 20000
7 Հիպերտոնիկ կրիզի բուժում /2-րդ և 3-րդ օրը ներառյալ/  առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի 15000
8 Բժիշկի խորհրդատվություն 7000
9 Բաժնի վարիչի խորհդատվութոյւն 10000
10 Պրոֆեսորի խորհրդատվություն 15000
11 Ամբուլատոր բուժում 20000
12 Բլոկադա մակերեսոային ամբուլատ. 5000
13 Բլոկադա մակերեսոային ստաց. 3000
14 Բլոկադա հաղորդակցային ամբուլատ. 5000
15 Բլոկադա հաղորդակցային ստաց. 3000
16 Բլոկադա պարանոց. հատ. ամբուլատ. 7000
17 Բլոկադա պարանոց. հատ. ստաց. 5000
18 Բլոկադա կրծք. հատ. ամբուլատ. 9000
19 Բլոկադա կրծք. հատ. ստաց. 7000
20 Բլոկադա գոտկ. հատ. ամբուլատ. 9000
21 Բլոկադա գոտկ. հատ. ստաց. 7000
22 Բլոկադա տունելային ամբուլատ. 7000
23 Բլոկադա տունելային ստաց. 5000
24 Բլոկադա էպիդուրալ ամբուլատ. 11000
25 Բլոկադա էպիդուրալ ստաց. 9000
26 Բժիշկի խորհրդատվություն 10000
27 Նյարդաբ. բուժման արժեք 35000
28 Նյարդաբ. բուժման արժեք 50000

Հիվանդասենյակ

29 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 18000
30 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 16000
31 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 19000
32 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 16000
33 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 17000
34 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 18000
35 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 19000
36 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 19000
37 Հարմարավետ հիվանդասենյակ  1օրը 9000
38 Հիվանդասենյակ 1օրը 10000

Քիթ-կոկորդ-ականջ

39 Խոնալ պոլիպի հեռացում 205000
40 Քթի պոլիպոտոմիա / 210000
41 Ստորին խեցիների հատում կոնխոտոմիա 240000
42 Միջնապատի պլաստիկա 255000
43 Քթի խեցիների գերձայնային դեզինտեգրացիա 175000
44 Հայմորոտոմիա 265000
45 Ֆրոնտոտոմիա 335000
46 քիթ-ըմպանային նշիկի հեռացում, ադենոտոմիա 130000
47 Արտաքին լսողական անցուղու էկզոստոզի հեռացում 232000
48 Միրինգոտոմիա 95000
49 Անտրոմաստոիդոտոմիա 389000
50 Տրախեոտոմիա 262000
51 Տոնզիլեկտոմիա 184000
52 Սեպտոտոմիա, Հայմորոտոմիա 307000
53 Կոնսերվատիվ բուժում /մինչև 15օր առանց դեղորայքի արժեքի/ 160000

Պլաստիկ վիրաբուժություն

54 Խորհրդատվություն ոչ էսթետիկ վիրահատությունների համար 5000
55 Ականջախեցու դեֆորմացիաներ՝՝լոշտակություն կնճռոտված ականջ /մեկ ականջ/ /երկու ականջ/ 200000
56 Ականջախեցու դեֆորմացիաներ՝՝լոշտակություն կնճռոտված ականջ / /երկու ականջ/ 250000
57 Օտոպլաստիկա /տեղային  անզգայացմամբ 95000
58 Աբդոմինոպլաստիկա   մինի 450000
59 Աբդոմինոպլաստիկա 600000
60 Սեպտոպլաստիկա 245000
61 Ռինոպլաստիկա 1-ին կարգ 250000
62 Ռինոպլաստիկա 2-րդ կարգ 350000
63 Ռինոպլաստիկա 3-րդ կարգ 370000
64 Ռինոպլաստիկա 4-րդ կարգ 450000
65 Քթի ծայրի պլաստիկա 90000
66 Փափուկ հյուսվածքների հ/տ և հ/ա դեֆեկտներ, սպիներ, կոնտրակտուրաներ, բարորակ ուռուցքներ/ գլուխ, պարանոց, իրան. Հեռացում, ուղղակի կարում 30000
67 Փափուկ հյուսվածքների հ/տ և հ/ա դեֆեկտներ, սպիներ, կոնտրակտուրաներ, բարորակ ուռուցքներ/ գլուխ, պարանոց, իրան,  պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով 75000
68 Օտոպլաստիկա /տեղային  անզգայացմամբ 2ականջ 160000
69 Ֆիլերների ներարկում /1միավ/ 2000
70 Հավելյալ մատի հեռացում 150000
71 Կոպերի տարիքային փոփոխություններ 160000
72 Կոպերի տարիքային փոփոխություններ 190000
73 Կոպերի տարիքային փոփոխություններ 250000
74 Դեմքի ձգում 470000
75 Կրծքագեղձերի հետծննդաբերական դեֆորմացիա 620000
76 Կրծքագեղձերի հետծննդաբերական դեֆորմացիա 570000
77 Փոքր մաշկային գոյացությունների հեռացում 5000
78 Փոքր մաշկային գոյացությունների հեռացում 10000
79 Փոքր մաշկային գոյացությունների հեռացում 25000
80 Բոտեքս /1միավոր/ 2000
81 Փոքրածավալ միջամտություն վիրահատարանում 20000

Վնասվածքաբանական ծառայություն և կետ

82 Վնասվածքաբանական ծառայության կոնսերվատիվ բուժում 205000
83 Կմախքի ձգում 20000
84 Վիրահատություններ   I կարգի  բարդ. 34000
85 Վիրահատություններ   II կարգի  բարդ. 63000
86 Վիրահատություններ   III կարգի  բարդ. 118000
87 Վիրահատություններ   IV կարգի  բարդ. 220000
88 Վիրահատություններ   V կարգի  բարդ. 270000
89 Վիրահատություններ   VI կարգի  բարդ. 338000
90 Վիրահատություններ   VII կարգի  բարդ. 395000
91 Վիրահատություններ   VIII կարգի  բարդ. 610000
92 Անզգայացում 5700
93 Անզգայացում 10000
94 Անզգայացում 17000
95 Անզգայացում /2ժամ և ավելի/ 25000
96 Անզգայացում /դիպրիվանով/ 18000
97 Անզգայացում 33000
98 Վնասվածքաբանական կետի բժիշկի խորհրդատվություն 3000
99 Դաստակի և ոտնաթաթի ոսկրերի կոտրվածք 11500
100 Ճաճանչ ոսկրի տիպիկ հատվածի կոտրվածք 14500
101 Նախաբազկի ոսկրերի կետրվածք 16500
102 Արմնկային հոդի ներհոդային կոտրվածք 16500
103 Բազուկ ոսրի կոտրվածք 21600
104 Բազկի գլխիկի հոդախախտ /առանց ընդ. անզ./ 21600
105 Բազկի գլխիկի հոդախախտ /ընդ. անզ./ 30000
106 Սրունք թաթային հոդի կոտրվածք /առ. տեղաշ./ 23700
107 Անրակի կոտրվածք /առանց տեղաշարժի/ 16500
108 Ծնկան հոդի կոտրվասշք /առանց տեղաշ./ 21600
109 Սալջարդ 5700
110 Հեմարտրոզներ 10800
111 Հոդերի պունկցիա 5700
112 Կրծքավանդակի սալջարդ 5700
113 Կողերի կոտրվածք 11000
114 Կծված վերքեր 5700
115 Բոլոր միջամտութ. անատոքսինի արժեք 2000

Դիմածնոտային ծառայություն

116 Դիմածնոտային ծառայության կոնսուլտացիա 7000
117 Ամբուլատոր բուժում 20000
118 Ատամների հեռացում 4000
119 Ատամների հեռացում 10000
120 Ատամների հեռացում 20000
121 Աբսցեսների բացահայտում 30000
122 Ֆլեգմոնաների բացահայտում 40000
123 Խուղակների հեռացում 15000
124 Ցիստեկտոմիա 30000
125 Թքագեղձի կոնսերվատիվ բուժում 15000
126 Թքածորանների քարերի հեռացում, զոնդավորում 25000
127 Քունքստործնոտային հոդերի բուժում 15000
128 Օստեոպլաստիկա 50000
129 Հայմորյան խոռոչի պլաստիկա պերֆոր.ժամ. 40000
130 Պարոդոնտի հիվանդութ. վիաբուժական բուժ. 40000

Ակնաբուժական ծառայություն

131 Ակնաբույժի կոնսուլտացիա 7000
132 Կատարակտայի հեռացում արհեստական ոսպնյակի տեղադրումով և առանց տեղադրման 105000
133 Գլյուկոմայի վիրահատություն 105000
134 Մսամոլի հեռացում պլաստիկայով 105000
135 Կոպերի հեռացում 105000
136 Առաջնային միկրովիրաբուժական մշակում թափանցող վնասվածքներից հետո 105000
137 Առաջնային վիտրեկտոմիա 105000
138 Խալազիոնի հեռացում 105000
139 Շլության ուղղում տեղային անզգայացմամբ, 105000
140 Շլության ուղղում ընդհանուր անզգայացումով 155000
141 Կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում 30000
142 Հետին կապսուլայի դիսցիզիա 50000
143 Կարերի հեռացում 10000
144 Օտար մարմնի հեռացում 5000
145 Կոպերի թարախակույտերի հեռացում 10000
146 Արցունքապարկի հեռացում տեղային անզգայացումով 105000
147 Արցունքապարկի հեռացում ընդհանուր անզգայացումով 155000
148 Պարաբուլբար սրսկում /հատը/ 2000
149 Արցունքատար ուղիների լվացում 15000
150 Ամբուլատոր վերավիրահատ. գլաուկոմայի վիրահատությունից  հետո 15000
151 Օտար մարմնի հեռացում տեղային անզգայացումով 15000

Ֆիզիոթերապևտիկ և ռեաբիլիտացիոն

152 Կվարց ԿՄՃ 2000
153 Դարսոնվալ 2000
154 Գերձայնաին թերապիա 2000
155 Հերբարձ. հաճախականություն ԳԲՀ 2000
156 ՍՄՏ 2000
157 Էլեկտրոֆորեզ 2000
158 Ֆրանկլինիզացիա 2000
159 Լազերային թերապիա 2000
160 Պարանոցային հատվածի մերսում 2000
161 Դեմքի մերսում դիմային ներվի բորբոքման ժամանակ 3000
162 Կրծքավանդակի մերսում 2000
163 Գոտկասրբանային հատվածի մերսում 3000
164 Մեկ վերջույթի մերսում 2000
165 Մերսում և բուժ.ֆիզկուլտուրա հետ ինսուլտային շրջանում 3000
166 Ընդհանուր մերսում 10000
167 Ընդհանուր մերսում տնային պայմաններում 15000
168 Ոչ ավանդական բժշկություն 0-ից մինչև 15 տարեկան և բարձր 2000
169 ԼՖԿ 2000
170 Բուժում տեղային լամպով 500
171 Բուժում ընդհանուր լամպով 1000
172 Բուժում տեղային և ընդհանուր լամպով 2000
173 Սեքսապատոլ. խորհրդատվութ 10000
174 Շագանակագեղձի հյութի  զննում 3000
175 Սպերմոգրամմա 7000
176 Բուժական ցեխի ռեկտալ տամպոններ /1պրոցեդուրա/ 4000
177 Ուլտրաձայն /ռեկտալ/ 2500
178 Առնանդամի լոդոթերապիա 3000
179 Առնանդամի  կավերնոզային ինեկցիա 2000
180 Շագանակագեղձի մերսում 3000
181 Մագնիտոլազեր /արտաքին/ 2500
182 Մագնիտոլազեր /ռեկտալ/ 3000
183 Առնանդամի ֆոնոֆորեզ 3000
184 Ամորձու ֆոնոֆորեզ 3000
185 Քսուկ ուրեթրայից 2000
186 ներերակային կաթիլային ինեկցիա 2000
187 ներերակային ինեկցիա 1500
188 միջմկանային ինեկցիա 1000
189 Ենթամաշկային ինեկցիա 1000
190 Ասեղնաբուժություն 1000

Ախտորոշիչ ծառայություն

191 Սրտի էխոկարդիոգրաֆիա 10000
192 Անոթների դուպլեքս 10000
193 Անոթների դուպլեքս 12000
194 Անոթների դուպլեքս 15000
195 Սոնոգրաֆիա 5000
196 Սոնոգրաֆիա 6000
197 Ուլտրաձայնային հետազոտություն 8000
198 Կոլպոսկոպիա 5000
199 Բացիլակրություն 1000
200 Ստաֆիլակոկոկրություն 700
201 Դիսբակտերիոզի ախտորոշում 7000
202 Մեզի միկրոֆլորայի որոշում և զգայնություն անտիբիոտիկների նկատմամբ 5000
203 Քսուկի միկրոֆլորայի որոշում և զգայնություն անտիբիոտիկների նկատմամբ 5000
204 Խորխի միկրոֆլորայի որոշում և զգայնություն անտիբիոտիկների նկատմամբ 5000
205 Անտիբիոտիկների զգայունության որոշում 2000
206 Կղանքի անալիզ աղիքային ինֆեկցիաների նկատմամբ 4000
207 Արյան ստերիլություն 5000
208 Հեմոկուլտուրա 4000
209 Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում 3000
210 Հակամարմինների տիտրի որոշում 2000
211 C-ռեակտիվ սպիտի որոշում 2500
212 Բրուցելյոզի որոշում 2600
213 HBS-Ag որոշում 2500
214 HCV 2500
215 Միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիա /МRP/ 1500
216 Խլամիդիոզի ախտորոշում 5000
217 Ուրեոապլազմայի ախտորոշում 5000
218 CMV ախտորոշում 5000
219 Գլուկոզայի որոշում արյան մեջ 1000
220 ALT 1500
221 AST 1500
222 Գամմա-գլյուտամին-տրանսֆերազա 1500
223 Ամիլազա 2000
224 Դիաստազայի որոշումը մեզի մեջ 2000
225 Հիմնային ֆոսֆատազա 1500
226 Տրիգլիցերիդներ 1500
227 Խոլեստերին 1000
228 HDL-խոլեստերոլ 1000
229 LDL-խոլեստերոլ 1000
230 Ընդհանուր բիլիրուբին 1500
231 Ուղղակի բիլիռուբին 1500
232 Ալբումին 1000
233 Ընդհանուր սպիտ 1000
234 Միզաթթու 1500
235 Միզաթթվի որոշումը մեզի մեջ 1000
236 Միզանյութ 1500
237 Կրեատինին 2000
238 Ընդհանուր կալցիում 2000
239 Կալիում 2000
240 Երկաթ 2000
241 Պրոտրոմբինային ինդեքս +MNO<GNR> 1500
242 ՖիբրինոգենA 1500
243 Կոագուլոգրամմա 3500
244 Լյարդի պրոբաներ 7000
245 Խոլեստերինային Ֆրակցիաներ 3500
246 ASLO 2500
247 RF 2500
248 Արյան ընդհանուր անալիզ առանց լյկոֆորմուլայի 2000
249 Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով 3000
250 Տրոմբոցիտների որոշում 1000
251 Ռետիկուլոցիտների որոշում 1000
252 Հեմատոկրիտ 1000
253 Արյան մակարդելիություն 500
254 Հաստ կաթիլ/մալարիա/ 2500
255 Գայլախտային բջիջների հայտնաբերում 2500
256 Հեմոգլոբին 1000
257 Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000
258 Շաքարի որոշումը մեզի մեջ 700
259 Ացետոնի որոշումը մեզի մեջ 700
260 Բիլիռուբինի որոշումը մեզի մեջ 1000
261 Ուռոբիլինի որոշումը մեզի մեջ 1000
262 Զեմիցկու փորձ 1000
263 Ադիս-կակովսկու փորձ 1000
264 Նեչիպարենկոյի փորձ 1000
265 Կղանքի ընդհանուր անալիզ 1500
266 Թաքնված արյուն 1000
267 Ճիճվակրության որոշում 1500
268 Ողնուղեղային հեղուկի ախտորոշում 2000
269 Գինեկոլոգիական քսուկ 1500
270 Քսուկ միզուկից  վերցնումով 2500
271 Օնկոցիտոլոգիա 3000
272 Դեմոդեկոզի ախտորոշում 3500
273 Մաշկի սնկային հիվանդությունների ախտորոշում 4500
274 Շագանակագեղձի հյութի ախտորոշում 1000
275 Սպերմոգրամմա 7000
276 Սպիտի որոշումը ըստ Բենզ-Ջոնսի 1500
277 Կանացի և սեռավարակ հիվանդությունների քսուկների հետազոտություն 1500
278 Շականակագեղձի հյութի ախտորոշում 1500
279 Աուդիոմետրիա 5000
280 Համակարգչային ԷԷԳ 10000
281 Դոպպլերոգրաֆիա 10000
282 Էլեկտրասրտագրություն ԷՍԳ 1500
283 Նեյրոօֆտալմոլոգի զննում 3000
284 Օտոնևրոլոգի զննում 10000

Ատամնաբուժական ծառայություն

285 Ատամնաբույժի խորհրդատվություն 1000
286 Անզգայացում 400
287 Անզգայացում 1000
288 Ռենտգեն 1000
289 Կարիեսի բուժում քիմ. կքրծրացմամբ պլոմբանյութով 5000
290 Լուսակարծրացմամբ պլոմբանյութով 10000
291 Լուսակարծրացմամբ պլոմբանյութով 15000
292 Կարիեսի բարդությունների բուժում  /մանկական/ 5000
293 Կարիեսի բարդությունների բուժում 6000
294 Կարիեսի բարդությունների բուժում /մանկական/ 10000
295 Էպոքսիդային խեժերի հիմքով լիցքանյութով 5000
296 Էպոքսիդային խեժերի հիմքով լիցքանյութով 10000
297 Էպոքսիդային խեժերի հիմքով լիցքանյութով 15000
298 Պլոմբ քիմ.կարծրացմամբ 4000
299 Լուսակարծրացմամբ պլոմբանյութով 6000
300 Լուսակարծրացմամբ պլոմբանյութով 12000
301 Պարոդոնտի հիվանդությունների բուժում (առանց դեղորայքի գնի) 30000
302 Բերանի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում (առանց դեղորայքի գնի) 11000
303 Ատամների շինավորում (յուրաքանչյուր ատամը) 6000
304 Ատամնաքարերի հեռացում ուլտրաձայնով 10000
305 Ատամների սպիտակեցում Airflow սարքով 15000
306 Ատամների սպիտակեցում տնային կապպաներով 40000
307 Ատամների սպիտակեցում Zoom սարքով 60000
308 Բացակա ատամի միանվագ վերականգնում Construct համակարգով 50000
309 Ատամի հեռացում պարզ 3000
310 Ատամի հեռացում բարդ 5000
311 Ատամի հեռացում բարդ 10000
312 Թարախակույտի բացազատում, դրենավորում 6000

Ռենտգեն

313 Գանգոսկրերի ռենտգեն 1դիրք 6000
314 Գանգոսկրերի ռենտգեն 2դիրք 12000
315 Ողնաշարի պարանոցային հատված  1դիրք 6000
316 Ողնաշարի պարանոցային հատված  2դիրք 12000
317 Ողնաշարի կրծքային հատված   1դիրք 8000
318 Ողնաշարի կրծքային հատված   2դիրք 14000
319 Ողնաշարի գոտկային հատված  1դիրք 8000
320 Ողնաշարի գոտկային հատված  2դիրք 14000
321 Ողնաշարի պոչուկային հատված  1դիրք 6000
322 Ողնաշարի պոչուկային հատված  2դիրք 10000
323 Կրծքավանդակի ռենտգեն 1դիրք 8000
324 Կրծքավանդակի ռենտգեն 2դիրք 11000
325 Քթի ոսկրերի  ռենտգեն 2դիրք 8000
326 Քթի հարակից խոռոչերի ռենտգեն 8000
327 Կոնքի ռենտգեն 10000
328 Ուսահոդի ռենտգեն 1դիրք 8000
329 Ուսահոդի ռենտգեն 2դիրք 12000
330 Արմնկահոդի ռենտգեն 1դիրք 8000
331 Արմնկահոդի ռենտգեն   2դիրք 12000
332 Նախաբազկի ռենտգեն 1դիրք 8000
333 Նախաբազկի ռենտգեն  2դիրք 12000
334 Կոնքազդրային հոդի ռենտգեն 1 դիրք 8000
335 Կոնքազդրային հոդի ռենտգեն 2 դիրք 12000
336 Ազդրոսկրի ռենտգնեն  1դիրք հոդի ընդգրկումով 8000
337 Ազդրոսկրի ռենտգնեն  2դիրք հոդի ընդգրկումով 12000
338 Ֆլյուորոգրաֆիա 1500
339 Ծնկահոդի ռենտգեն  1դիրք 8000
340 Ծնկահոդի ռենտգեն   2դիրք 10000
341 Սրունք-թաթային հոդի ռենգեն 1դիրք 8000
619 Սրունք-թաթային հոդի ռենգեն 2դիրք 10000
620 Դաստակի ռենտգեն 1դիրք 6000
621 Դաստակի ռենտգեն 2դիրք 8000
622 Ոտնաթաթի ռենտգեն  1դիրք 6000
623 Ոտնաթաթի ռենտգեն  2դիրք 8000
624 Ստորին ծնոտի հոդի ռենտգեն 1դիրք 6000
625 Ստորին ծնոտի հոդի ռենտգեն 2դիրք 8000
626 Զույգ ձեռքերի ռենտգեն /առաջ-հետին դիրք/ 6000
841 Զույգ ոտնաթաթերի ռենտգեն /առաջ-հետին դիրք/ 6000
842 Սրունքի ռենտգնեն 1դիրք  հոդի ընդգրկումով 8000
843 Սրունքի ռենտգնեն 2դիրք  հոդի ընդգրկումով 10000
844 Պտկաձև ելունների ռենտգնեն 1դիրք 6000
845 Պտկաձև ելունների ռենտգնեն 2դիրք 8000
846 Ճաճանչդաստակային հոդի ռենտգեն  /1 դիրք) 8000
847 Ճաճանչդաստակային հոդի ռենտգեն  /2 դիրք) 10000

Ստացիոնար գինեկոլոգիան

342 Հղիների վարում /ոչ տեղամասային/ 40000
343 Գինեկոլոգիական հիվ. բուժում և նշանակ. 10000
344 Էրոզիայի բուժում 20000
345 Գինեկոլոգիական զննում և կոնսուլտացիա 5000
346 Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժում ըստ նոզոլոգիայի 30000
347 Հեշտոցի մշակում /մեկ պրոցեդուրա/ 2000
348 Հեշտոցի ողողում 2000
349 Բուժում հոնորեա,տրիխոմոնոզ, գարդնարելլա /սուր/ 20000
350 Բուժում հոնորեա,տրիխոմոնոզ, գարդնարելլա /խրոնիկ/ 40000
351 Բուժում խլամիդիա, ուրեոպլազմա/սուր/ 30000
352 Բուժում խլամիդիա, ուրեոպլազմա/խրոնիկ/ 40000

Պոլիկլինիկա

353 Լոգոպեդի խորհրդատվութ. 5000
354 Բժիշկի խորհրդատվություն /այլ տեղամաս/ 5000
355 Տարբեր տեղեկանքներ 10000
356 Սննդի և նրան հավասար. ձեռն. աշխ. պարբ.նախ. բուժ.քննութ.անց. 4000
357 Սննդի և նրան հավասար. ձեռն. աշխ. պարբ.նախ. բուժ.քննութ.անց. դժվար. ախտորոշիչ 6000
358 Ուսումնադաստ. հիմնարկն. բուժ. քննություն /ԲՈՒՀ,քոլեջ,դպրոց և այլն/ 1500
359 Մաշկային և վեներ. հիվանդ. առաջն. խորհրդատվություն 5000
360 Մաշկային հիվանդությունների բուժում /պիոդերմիաներ/ 5000
361 Մաշկային հիվանդությունների բուժում /սնկային հիվանդ./ 5000
362 Մաշկային հիվանդությունների բուժում /քոս, ոջլոտություն/ 5000
363 Նեյրոդերմատոզներ 10000
364 Վիրուսային դերմատոզներ 5000
365 Դերմատիտներ 5000
366 Էկզեմա, փսորիազ 10000
367 Քսուկների վերցնում և հետազոտում 1000
368 Հոնորեա,տրիխոմոնոզ, գարդնարելլա /սուր/ 15000
369 Հհոնորեա,տրիխոմոնոզ, գարդնարելլա /խրոնիկ/ 25000

Համավճարներ

370 Համավճար նյարդաբանական 7000
371 Համավճար նյարդաբանական 150000
372 Համավճար նյարդաբանական 100000
373 Համավճար վնասվածքաբանական 15000
374 Համավճար վնասվածքաբանական 25000
375 Համավճար վնասվածքաբանական 60000
376 Համավճար վնասվածքաբանական 7000
377 Համավճար վնասվածքաբանական 90000
378 Համավճար վնասվածքաբանական 150000
379 Համավճար վնասվածքաբանական 220000
380 Համավճար վնասվածքաբանական 300000
381 Համավճար վնասվածքաբանական 350000

Գաստրոսկոպիայի կաբինետ

382 Բժիշկի առաջնային խորհրդատվություն բուժման նշանակումով 10000
383 Էզոֆագոգաստրոտրոդուոդենսկոպիա /տեղ. անզգ./ 12000
384 Էզոֆագոգաստրոտրոդուոդենսկոպիա /ընդհ. անզգ./ 25000
385 Ռեկտոսիգմոիդոսկոպիա 13000
386 Ամբուլատոր բուժման միջոցառում.ստամոքս-աղիքային հիվ. բուժ և հսկ. 40000

«Թիվ 2 Բուժմիավորում» ՓԲԸ-ի և Դավիդյանց լաբորատորիա

387 Արյան ընդ. անալիզ.լեյկոֆորմուլ. 3000
388 Մեզի ընդ. անալիզ 2000
389 Արյան ռեզուս. և կարգի որոշում 1500
390 Միկրոսկ. միզ. օրգան. 5000
391 Սպերմոգրամմա 7000
392 TP 1000
393 ALB 1000
394 BIL tot. 1000
395 LP 6000
396 Chol.tot 1000
397 HDL 1500
398 LDL 2000
399 TRIG 1500
400 Atherog. index 2500
401 UREA  միզանյութ արյան մեջ 1000
402 CREA արյան մեջ 1000
403 u-ALB 6000
404 URIC ACID արյան մեջ 2000
405 GLU 1000
406 HbA1C 5000
407 FRUC 1000
408 AST(GOT) 1500
409 ALT(GPT) 1500
410 GGT 1500
411 ALP 1500
412 ACP 4000
413 LDH 1500
414 AMYL tot. արյան մեջ 2000
415 CK 2000
416 CK-MB 4000
417 LIP 4000
418 CHOE 4000
419 Troponin tot. 7000
420 HCY 15000
421 CRP 2000
422 CRP HS 5000
423 RF 2500
424 Iron 2000
425 Transferin 5000
426 Ferritin 6000
427 Na. K, Ca I 4500
428 Ca tot.արյան մեջ 1500
429 Mg 1500
430 IPH 1500
431 CL 1500
432 TSH 6000
433 T3 6000
434 T3 free 6000
435 T4 6000
436 T4 free 6000
437 TG-Ab 7500
438 TP-Ab 7500
439 TSHR Ab 12000
440 CTN 12000
441 TG Ag 8000
442 STH 8000
443 ACTG 7000
444 COR արյան մեջ 6000
445 PTH 8000
446 Vit.D total 12000
447 LH 6000
448 FSH 6000
449 AMH 15000
450 PRL 6000
451 E2 6000
452 E3 free 7000
453 PROG 6000
454 17-OH-PROG 7000
455 hCG 6000
456 Free b-HCG 10000
457 TEST 6000
458 TEST free 7000
459 DHEA-S 6000
460 SHBG 7000
461 Ins 6000
462 C-Peptide 7000
463 Proinsulin 7000
464 PAPP-A 10000
465 Free b-HCG 10000
466 E3 free 7000
467 AFP 6000
468 HCG 6000
469 HCY 15000
470 AB_CL 12000
471 LA 6000
472 APS(AB_CL,LA, Anti-β 2-GPI) 30000
473 D-Dimer 10000
474 APTT 2500
475 THR 1000
476 FG 2500
477 TT 2000
478 PROTEIN C 7000
479 ATP III 7000
480 D-DIMER 10000
481 LA 6000
482 ASLO quant. 5000
483 Anti.-CCP HS 10000
484 Ca tot. մեզի մեջ 1500
485 ANA 7000
486 ANA COMBI /8 antigen/ 30000
487 ANCA  HS 15000
488 ANCA  HS 23000
489 Anti-ds DNA 7500
490 LA 6000
491 AB_CL 12000
492 APTT 2500
493 IgG 4000
494 IgE 6000
495 C3 4000
496 C4 4000
497 GFR /CKD-EPI/ 2000
498 Calprotectin 15000
499 SCC 12000
500 CEA 6000
501 CA 125 10000
502 CA 15-3 10000
503 CA 19-9 10000
504 CA 242 9500
505 PSA tot. 6000
506 PSA free 7000
507 HCG 6000
508 CTN 12000
509 TG Ag 8000
510 AFP 6000
511 HOMA-IR 7000
512 HCV quant. 50000
513 HCV genotype 60000
514 HCV 10000
515 HBV quant. 50000
516 HBV 6000
517 HSV 1,2 6000
518 EBV 7000
519 BIL dir 1000
520 Gard. V. 6000
521 Nes_G 6000
522 Myc_H 6000
523 Myc_G 6000
524 Ur.ur 6000
525 TRICH.V 6000
526 Anti-DGP IgG 10000
527 CHL_T 6000
528 TOXO gondi 7000
529 CMV 6000
530 IgA 4000
531 IgM 4000
532 CREA  մեզի մեջ 1000
533 CMV  IgG 6000
534 TPHA 8000
535 Borrelia burgdorferi 12000
536 HBsAg 7500
537 HBsAg quant. 15000
538 Anti-HBc 10000
539 HCV-AB 7500
540 CMV  IgM 6000
541 CMV avid 15000
542 HSV 1  IgM 6000
543 HSV 2  IgM 6000
544 CHL.Tr IgA 6000
545 RUB  IgM 6000
546 TOXO IgG 7500
547 TOXO avid 15000
548 RPR 3000
549 HIV AG/AB 7500
550 TOXO IgM 7500
551 Երսինյա / մեզի մեջ/ 8000
552 EBV IgM 6000
553 EBV IgM 18000
554 Brucellosis 7000
555 Հելմինթ.ձվերի միկրոսկ. հայտն. 5000
556 ասկարիդ,սրատուտ, եզ. երիզ.,մազագլ. 3500
557 ասկարիդ,սրատուտ, եզ. երիզ.,մազագլ. 2500
558 Հելիկոբակտեր 6500
559 Լյամբլյա 7000
560 Ամեբիազ 12000
561 Կրիպտոսպորիդոս 12000
562 Լյամբլյա,Ամեբիազ, Կրիպտոսպորիդ. 18000
563 Նորովիրուս 10000
564 Աստրովիրուս 10000
565 Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս 7000
566 Էխինակոկոզ 7000
567 Տրիխինելյոզ 20000
568 Ցիստիցերկոզ 20000
569 Տոքսոկարոզ 20000
570 Արյան ստերիլ. բակ. քննություն 9000
571 Մեզի բակ. քննութ. 7000
572 Կղանքի դիզբակ. 8000
573 Anti-tTG+ total IgA+Anti-DGP IgG 19000
574 բակ. քննութ. խորխի, լիկվորա 8000
575 բակ.քննութ. աչք, քթի,ականջ, կոկ.,լեզվի թարախի 8000
576 բակ. քնն. կրծքի կաթի 8000
577 բակ. քննութ. միզուղ. և միզասեռ. արտադ. 8000
578 արտադր. և սերմի ցուց. և զգայ. 9 անտիբ. նկատ. 15000
579 Երսինյա /կեղտ./ 8000
580 Իմունոհիստոքիմիական հետազ.կրծքագեղձի /հիմնակ պանել/ 75000
581 Բրուցելիոզ 7000
582 Միկոզային հարուցիչ  եղունգից 8000
583 Ցիտոլոգ . հետազ. 7000
584 Հիստոլոգ. հետազ. 15000
585 Հիստոլոգ. կոնսուլտացիա /պատր. ապակ./ 5000
586 Հիստոլոգ. հետազ.  /լյարդ կամ երիկամ/ 35000
587 ԻԳՔ մարկեր /ցանկացած/  ոչ ավել 120000դրամ 15000
588 Իմունոհիստոքիմիական հետազ.կրծքագեղձի/ընդլայնված/ 87000
589 ROMA index 20000
590 Ֆոլի թթու 7500
591 Վիտամին Բ12 7500

Դեղորայքի արժեք /պոլիկլինիկա. սոց անապահով/

592 Դեղորայք 500
593 Դեղորայք 1000
594 Դեղորայք 2000
595 Դեղորայք 3000
596 Դեղորայք 4000
597 Դեղորայք 5000
598 Դեղորայք 10000

Լրացուցիչ

599 HBs-անտիգեն /աշխատակիցների/ 1000
600 Նեյրոակնաբույժ /դրս. հ./ 5000
601 Այլ տեղ.հղիների հաշվ.սպաս.ամբուլատոր կանխավճար 10000
602 Դեմքի ձգում/ տեղային/ 400000
603 Գոյացության հեռացում աչքի շրջանում 50000
604 Լիպոսակցիա փոքրածավալ 60000
605 Լիպոսակցիա  մեծածավալ 90000
606 Լիպոսակցիա կզակի շրջանում 35000
607 Մաքուր վերքեր 5700
608 Մաքուր վերքեր մինչև 5 սմ չափի 10800
609 Մաքուր վերքեր մինչև 20 սմ չափի 10800
610 Թարախակույտի, թարախապալարի,մատնաշունչի բացազատում 16500
611 Լիպոմայի,աթերոմայի,գիգրոմայի հեռացում 21600
612 Եղունգի հեռացում 10800
613 Կրկնակի վիրակապություն 1150
614 Կենտրոնական երակների կատետերիզացիա 5700
615 Միջամտությունների անզգայացման ապահովում 5700
616 Որովայինի և պլևրալ խոռոչների պունկցիա 700
617 Բլոկադա /ողնաշարի և հոդերի/ 9000
618 Ազդրերի վզիկի կոտրվածք /գիպսային վիրակապ Կեպֆերի/ 10000
627 Մերսում 0-1տ 2000
628 Ընդհանուր մերսում 1-3տ 3000
629 Կրծքավանդակի և մեջքի մերսում1-3տ 2000
630 Վերին վերջույթների մերսում1-3տ 1500
631 Ստորին վերջույթների մերսում 1-3տ 2000
632 Ընդհանուր մերսում 3-5տ 4000
633 Մեջքի մերսում 3-5տ 2000
634 Կրծքավանդակի մերսում 3-5տ 2000
635 Վերին վերջույթների մերսում 3-5տ 2000
636 Ստորին վերջույթների մերսում 3-5տ 2000
637 Ընդհանուր մերսում 5-7տ 5000
638 Մեջքի մերսում 5-7տ 3000
639 Կրծքավանդակի մերսում 5-7տ 2000
640 Վերին վերջույթների մերսում 5-7տ 2000
641 Ստորին վերջույթների մերսում 5-7տ 3000
642 Պարոդոնտի հիվանդությունների բուժում (առանց դեղ. գնի) 45000
643 Աբատմենտ 20000
644 Աբատմենտ 35000
645 Կերամիկապատ ձուլվ. պսակ /իմպլանտի վրա տեղ. համար/ 50000
646 Կերամիկապատ ձուլվ. պսակ /իմպլանտի վրա տեղ. համար/ 75000
647 Վիտրեբոնդով և լուս. պլոմբանյութով /խորանիստ կարիես/ 15000
648 Վիտրեբոնդով և լուս. պլոմբանյութով /խորանիստ կարիես/ 20000
649 Արմատների մշակում էնդոծայրակալով 1արմատականալ 10000
650 Արմատների մշակում էնդոծայրակալով 2արմատականալ 15000
651 Արմատների մշակում էնդոծայրակալով 3արմատականալ 20000
652 Պերիդոնտիտի բուժում 1արմատականալ 6000
653 Պերիդոնտիտի բուժում 2արմատականալ 12000
654 Պերիդոնտիտի բուժում 3արմատականալ 18000
655 Պերիոդոնտիտային ատամի արմատի էլեկտրոֆորեզ 1 այցը 1000
656 Գամիկի տեղադրում տիտանե 5000
657 Գամիկի տեղադրում ապակեմանրաթելային 10000
658 Ատամնաշապիկի ֆիքսում կամ հեռացում 1500
659 Ժամանակավոր շապիկ 5000
660 Ժամանակավոր շապիկ 10000
661 շտամպված պսակ 8000
662 շտամպված պսակ ազնիվ մետաղից 8000
663 ձուլված պսակ ԿՔՀ-ից 12000
664 ձուլված պսակ ԿՔՀ-ից 15000
665 ձուլված պսակ  պլաստմասեպատ 15000
666 ձուլված պսակ պլաստմասեպատ 20000
667 ձուլված պսակ կերամիկապատ 35000
668 ձուլված պսակ կերամիկապատ 50000
669 պսակ ցիրկոնի երկոքսիդի հիմքով 70000
670 պսակ ցիրկոնի երկոքսիդի հիմքով 90000
671 վինիր 80000
672 վինիր 100000
673 ձուլված գամիկ 5000
674 ձուլված գամիկ 10000
675 մասնակի շարժական պրոթեզ 50000
676 մասնակի շարժական պրոթեզ 80000
677 լրիվ շարժական պրոթեզ 60000
678 լրիվ շարժական պրոթեզ 90000
679 բյուգելային պրոթեզ 150000
680 բյուգելային պրոթեզ 200000
681 վալպլաստե պրոթեզ 150000
682 բյուգելային պրոթեզ  բիոպլաստե հիմքով 200000
683 բյուգելային պրոթեզ  բիոպլաստե հիմքով 250000
684 իմպլանտի տեղադրում 250000
685 Բուժում նյարդաբանական բաժանմունքում /մինչև 10օր/, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի 120000
686 Սոնոգրաֆիա ստացիոնար բուժ. հիվանդների 3000
687 Դոպպլեր ստացիոնար բուժ. հիվանդների 5000
688 ԷԷԳ ստացիոնար բուժ. հիվանդների 5000
689 Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա 20000
690 Հոգեբանի առաջնային խորհրդատվություն 8000
691 Հոգեբանի ընտանեկան խորհրդատվություն 10000
692 Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա և դոպլեր 10000
693 UREA  ազոտ միզանյութ. արյան մեջ 1000
694 UREA  միզանյութ մեզի մեջ 1000
695 UREA ազոտ  միզանյութ. մեզի  մեջ 1000
696 URIC ACID մեզի  մեջ 2000
697 AMYL tot. մեզի մեջ 2000
698 HSV 1  IgG 6000
699 HSV 2  IgG 6000
700 CHL.Tr  IgG 6000
701 RUB  IgG 6000
702 CERU 6000
703 APRI/FIB4 25000
704 Na 1500
705 K 1500
706 Ca I 1500
707 Cu արյան մեջ 6000
708 Cu մեզի  մեջ 6000
709 Պրոկալցիտոնին 15000
710 Բակ քնն. աղիք.ֆլորայի պաթոգեն և պայմ. պաթոգ. բակ. համար 6000
711 Անդրոցենոզ. Androcenosis 25000
712 Femoflor screen 25000
713 Կանդիդոզ 6000
714 NSE 10000
715 HPV quant 10000
716 IL 28b 20000
717 Պանել ,,Հեպատոֆիբ,, 130000
718 Կարդիոգենետիկա, հիպերտոնիա /9կետ/ 25000
719 Կարդիոգենետիկա, թրոմբոֆիլիա  /8կետ/ 25000
720 Կարդիոգենետիկա, թրոմբոֆիլիա  /2կետ/ 9000
721 Գենետիկա  /MTHFR, MTR, MTRR/ /4կետ/ 12000
722 Գենետիկա  /MCM6/ /1կետ/ 12000
723 Գենետիկա  /VDR/ /1կետ/ 7500
724 Ֆարմակոգենետիկա /ABCB1, CYP2C19/ /4կետ/ կլոպիդոգ. 12000
725 Ֆարմակոգենետիկա   Վարֆարին  /4կետ/ 17500
726 Գենետիկա Հեմեխրոմատոզ  /3կետ/ 15000
727 Գենետիկա  /CFTR/ /8կետ/ 30000
728 Լոկուսա AZF 30000
729 Օսթեոպարոզ /16կետ/ 75000
730 Օնկոգենետիկա BRCA /8կետ/ 35000
731 Օնկոգենետիկա CHEK 2 /3կետ/ 20000
732 HLA-DR B1 /13կետ/ 29000
733 HLA-DQ A1 /8կետ/ 22000
734 HLA-DQ B1 /13կետ/ 29000
735 HLA-B27  /1կետ/ 12000
736 Պանել ,,Թրոմբոֆոլ,, 50000
737 Դիմածնոտ. խորհրդատվություն և բուժքում 10000
738 Բիոռեզոնանսային դիագնոստիկա և բուժում /1-ին այց/ 35000
739 Բիոռեզոնանսային դիագնոստիկա և բուժում /2-րդ և 3-րդ այց/ 15000
740 Մանկական գինեկոլոգիական խորհրդատվություն 3000
741 Մանկ. գինեկոլ. խորհրդատվություն՝բուժման նշանակումով 10000
742 Վուլվիտներ /բորբոքային, ատոպիկ, սնկային/ ախտորոշում, բուժում 5000
743 Վուլվովագինիտներ /բակտերիալ, սնկային, ուղեկցվող միզուղիների ինֆեկցիայով/ ախտորոշում, բուժում 10000
744 Փոքր սեռական շրթերի սերտաճում /սինեխիա/ ախտորոշում, անջատում 5000
745 Ներքին սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններ /մետրոէնդոմետրիտ/, սալպինգոօֆորիտ/ 10000
746 Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /հիպոմենստրուալ համախտանիշ-1այցը/ 3000
747 Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /հիպերմենստրուալ համախտանիշ-1այցը/ 5000
748 Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /ալգմենոռեա/ 1այցը 5000
749 Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /նախադաշտանային համախտանիշ/ 1այցը 5000
750 Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /ՊԱԱ-ЮМК/ 1այցը 5000
751 Դաշտանային ֆունկցիայի  խանգարումներ /հիպերպրոլակտինեմիա/ 1այցը 3000
752 Դաշտանային ֆունկցիայի  խանգարումներ /հիպերանդրոգենեմիա/ 1այցը 3000
753 Դաշտանային ֆունկցիայի  խանգարումներ /զուգակցված վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումների հետ/ 1այցը 3000
754 Դաշտանային ֆունկցիայի  խանգարումներ /ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշ, պատանեկան հիպոթալամիկ համախտանիշ/ 1այցը 3000
755 Սեռական հասունացման խանգարումներ /վաղաժամ սեռական հասունացում/ 1այցը 3000
756 Սեռական հասունացման խանգարումներ /ձվարանների կիստաներ /ֆոլլիկուլյար// 1այցը 3000
757 Սեռական հասունացման խանգարումներ /կրծքագեղձի ախտաբանական վիճակներ /մաստիտներ, մաստոպալիաներ/ / 1այցը 3000
758 Ռինոպլաստիկա. 300000
759 Հիալուրոնաթթվի ներարկում /1 միավոր/ 5000
760 Հոնքերի ձևավորում 3000
761 Մաշկի շերտազատում /ձեռքեռ/ 3000
762 Մաշկի շերտազատում  /դեմքի 5000
763 Մաշկի շերտազատում /մեջքի/ 10000
764 Մեզոթերապիա պրոբլեմատիկ մաշկի համար 10000
765 Մեզոթերապիա  ձեռքերի և վզի հատվածի 10000
766 Մեզոթերապիա  /երկրորդ կզակ/ 15000
767 Խոնավեցնող գործընթաց 20000
768 Մաշկի  խոնավեցում 20000
769 Դեմքի մաքրում /բուժում/ 15000
770 Տատուաժ հոնքի 20000
771 Տատուաժ շրթունքների 30000
772 Մոնուալ թերապիա /ողնաշարի 1 հատվածի բուժում/ 1կուրսը 65000
773 Մոնուալ թերապիա /ողնաշարի 2 հատվածի բուժում/ 1կուրսը 135000
774 Նյարդաբանական բուժում /10օր/ առանց դեղորայքի և հետազ. 100000
775 Իմպեդանսոմետրիա /1անգամ/ 5000
776 Կոպրոգրամմա 10000
777 Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 2500
778 Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 3500
779 Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 5000
780 Coxiella Burnetii (Q-Fever)Phase I IgG 10000
781 Coxiella Burnetii (Q-Fever)Phase II IgM 10000
782 Coxiella Burnetii (Q-Fever)Phase II IgG 10000
783 Borrelia IgM quant 6500
784 Borrelia IgG quant 6500
785 Anti-Borrelia-8 IgM Immunoblot 15000
786 Anti-Borrelia-8 IgG Immunoblot 15000
787 Anti-beta2-glycoprotein I IgM 6000
788 Anti-beta2-glycoprotein I IgG 6000
789 Anti-Չ2-GP1  ( IgM, IgG) 12000
790 Դիագնոստ. ԸՂհ, կոմպլ.հետազ. 30000
791 HE4 10000
792 Anti-tTG IgA 1շաբաթում 5000
793 Anti-tTG IgA 1օրում 20000
794 Էնդոկրինոլոգի խորհդատ. /ստաց. պարկած հիվանդի համար/ 3000
795 Ցերեկային ստաց. բուժման արժեք /էնդոկրինոլոգ/ 90000
796 Պլազմոլիֆտիգ 30000
797 Անդրոֆլոր screen 25000
798 Սեբորեա 10000
799 Բետտա հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի որոշում 3000
800 Բժշկի խորհրդատվություն 5000
801 Cyfra 21-1 12000
802 HCV Rapid Antibody Test 3000
803 Արյան ստերիլ. բակ. քննություն 18000
804 Մեզի բակ. քննութ. 15000
805 Կղանքի դիզբակ. 15000
806 բակ. քննութ. պաթոգեն ֆլոր. 15000
807 Yersinina արյան մեջ 8000
808 Yersinina մեզի մեջ 15000
809 Yersinina կղանքի մեջ 15000
810 Yersinina արյան մեջ 15000
811 բակ. քննութ. միզուղ. և միզասեռ. արտադ. 18000
812 բակ. քննութ. խորխի, լիկվորա 18000
813 բակ.քննութ. աչք, քթի,ականջ, կոկ.,լեզվի թարախի 18000
814 բակ. քնն. կրծքի կաթի 18000
815 Strepto-test 7000
816 Campylobacter sp. 7000
817 Clostridium difficile toxin A+B 11000
818 Escherichia coli 0157:H7 6000
819 laktoscreen 8000
820 HPV screen-tetr 14 21000
821 Varicella-Zoster virus /VZV/ 7000
822 Կարդիոգենետիկա տրոմբոֆիլիա 1կետ 5000
823 Հիստոլոգ. հետազ. ոսկրային հյուսվ. 20000
824 Ցիտո. հետազոտություն 13500
825 Ինտրավիրահատական հետզոտ. 15000
826 ԻԳՔ լիմֆոմաքսի ժամ./1մարկ./ ոչ ավել 120000դրամ 15000
827 CISH –Her-2 /new/ համար 75000
828 Բժիշկի կրկնակի խորհրդատվություն 3000
829 Բժիշկի կրկնակի խորհրդատվություն 2000
830 HPV-quant-15 13000
831 Քթային ռեդրեսացիա գիպսային անզգայացումով 40000
832 Օրթոպանտոմոգրաֆիա  /OPG/ 7000
833 Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն 5000
834 Նյարդաբանի  կրկնակի խորհրդատվություն 10000
835 Քսուկի վերցնում 1000
836 Քթային արյունահոսության դադարեցում 20000
837 Հայմորյան խոռոչի պունկցիա 20000
838 բժշկի խորհրդատվություն 8000
839 Այց տուն 3000
840 Մանուալիստի խորհրդատվություն 10000