Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում

1.Անհետաձգելի բուժ. օգնություն
-նյարդաբանականպրոֆիլի
ա/ ինսուլտ
բ/սուր պոլինբեյրապաթիա պրալիչի զարգացմամբ / Գիյեն-Բարեյի համախտանիշ/
գ/էպիստատուս /status epieepticus/

-Վնասվածքաբանական պրոֆիլի
ա/ ոսկրերի բաց կոտրվածքներ
բ/ոսկրերի փակ կոտրվածքներ բեկորների տեղաշարժով

2.Բուժօգնությոքւն սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված բնակչությանը
– նյարդաբանական հիվանդությունների գծով
-վնասվածքաբանական և օրթոպեդիկ հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում
-քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում